Advanced Search
Your search results

Golden Visa

Betekenis van het nieuwe programma van verblijfsvergunning ook bekend als Golden Visa of ARI.

Het Golden Visa is een nieuw soort verblijfs visum dat is ingesteld door de wet nº 23/2007, op 4 juli, bestemd om investeringen in het Portugese grondgebied vast te leggen en burgers, van buiten het Schengen gebied, in staat stelt om zich vrij te bewegen door de landen die er deel van uitmaken .

Voor het verkrijgen van dit visum is alleen vereist dat de verzoeker in Portugal een aanzienlijke investering doet, hetzij door hemzelf of door middel van een eenlid-onderneming die een gevestigd kantoor in Portugal onderhoudt.

Deze juridische status biedt een breed scala aan voordelen voor de niet-EU-burgers die bereid zijn om de vereiste investeringen te doen. Het Golden Visa verschaft onmiddellijk een visum voor de totale periode van vijf jaar, dat de verzoeker toelaat om vrijelijk door de landen van het Schengen gebied te gaan. Het biedt ook de mogelijkheid om de gezinshereniging aan te vragen, zodat de begunstigde van het Golden Visa zijn directe familie naar Portugal kan brengen, onder voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van hem.