Advanced Search
Your search results

Non Habitual Residence

Portugese Parlement goedgekeurd wetgeving die toestaat gepensioneerde expats die een deel van het jaar doorbrengen in Portugal, een belastingvrijstelling voor buitenlandse inkomsten

In september 2009 keurde de Portugese regering de belasting code voor de investering goed ("Código Fiscal do Investimento"), die, naast andere maatregelen ter verbetering van het concurrentievermogen van Portugal als investerings bestemming, ook een nieuwe regeling heeft goedgekeurd onder de persoonlijke inkomstenbelasting ("imposto sobre o rendimento das pessoas singulares", hier "IRS") voor niet-gewone ingezeten personen.

Verwacht wordt dat dit nieuwe regime een aantrekkingskracht zal vormen voor vermogende individuen en hooggekwalificeerde en bekwame professionals met als doel de vraag in onze interne markt te vergroten en tegelijkertijd de belasting inkomsten, namelijk door vastgoedbelastingen op verwerving en eigendom (IMT-en IMI-belastingen) en verbruiksbelastingen (bijvoorbeeld IVA en brandstofheffingen).